ვითხოვთ 1992 წლის ომის ინიციატორთა გამოვლენას და დასჯას

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...