ერთად დავიცვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები!

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...