არ გამოცხადდეს აკადემიურ სემესტრად 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრი

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...