არ გაიყიდოს აუქციონზე დ.ფასანაურის ყოფილი საავადმყოფოს შენობა!

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...