პეტიცია:ლადო არ არის კრიმინალი..ყველამ მოვაწეროთ ხელი.დავეხმაროთ ლადოს.

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...