სტუდენტების მიერ უნივერსიტეტებისთვის გადასახდელი თანხის 1/2-ით ან 1/3-ით შემცირება დისტანციური სწავლების გამო

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...