შეწყვიტოს "თელმიკომ" ელექტროენერგიის გადასახადის ხელოვნურად გაბერვა

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...