აიკრძალოს ყველა იმ ორგანიზაციის საქმიანობა, რომლებიც ფინანსდებიან რუსული წყაროებიდან! ასეთი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს აეკრძალოთ პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი საქმიანობა!

Statistics

Cityხელმოწერები
თბილისი (საქართველო) 5
თარიღიხელმოწერები
2019-07-26 1
2019-05-30 1
2019-05-28 4ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook