2014 - წიგნიერების წელი საქართველოში


Guest

/ #16

2013-11-22 06:33

ახალგაზრდობა უნდა იყოს წიგნიერი,რომ გვქონდეს გარანტია ჰარმონიიული , კეთილი,ჰუმანურიმომავლის!!