ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!


Guest

/ #5

2012-02-16 21:23

კანონი არ უნდა იძლეოდეს ინტერპრეტაციის საშულებას და მისი გამოყენება-არგამოყენება დამოკიდებული არ უნდა იყოს ძმები კუბლაშვილების ხასიათზე :)ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook