ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!


Guest

#1

2012-02-16 15:18

!!!!

Guest

#2

2012-02-16 17:33

ვისაც ქვეყნის ბედი აღელვებს ხელი უნდა მოაწეროს!
Anonymous

#3 Control mechanism

2012-02-16 20:02

How can we control the validity of signatures? i.e. anyone can put any name and email address and make a fake signature

Guest

#4

2012-02-16 20:03

aravis araaqvs ufleba waarTvas adamians konstituciuri uflebebi

Guest

#5

2012-02-16 21:23

კანონი არ უნდა იძლეოდეს ინტერპრეტაციის საშულებას და მისი გამოყენება-არგამოყენება დამოკიდებული არ უნდა იყოს ძმები კუბლაშვილების ხასიათზე :)

Guest

#6

2012-02-16 21:45

getanxmebit rom kanonmdeblobashi aris xarvezebi , rac aucileblad unda sheicvalos , magram bidzinati????????????????????????????????

This post has been removed by its writer (Show details)

2012-02-16 21:46Guest

#8

2012-02-17 11:31

Down with dictate! Down with Dictate!

Guest

#9

2012-02-17 20:55

აღნიშნული კანონი არის არაკონსტიტუციური, არასამართლიანი, ტოტალური რეპრესიებისა და საზოგადოების დაპირისპირების საფრთხის შემცველი.

Guest

#10

2012-02-17 23:57

!
((__))

#11 $%^&*

2012-02-17 23:58

!!!

This post has been removed by its writer (Show details)

2012-02-18 02:19Guest

#13

2012-02-18 11:06

ეს კანონი მართლა ამყარებს იმის ალბათობას, რომ მოსახლეობა ცვლილებების, განვითარების, თავისუფლად აზროვნების და საკუთარი მსოფლმხედველობის ხმამაღლა დაფიქსირების სურვილის შემთხვავაში, კრიმინალური მენტალობის მქონე, არასრულფასოვან და ბნელ მასად დააკანონონ. არა და ხომ თვითოეული ადამიანი გრძნობს საკუთარი სხეულით, რომ ასეთები ძალიან დიდი უმრავლესობა ვართ.


Guest

#14

2012-02-18 11:12

მოაწერეთ ხელი პეტიციას , რადგან ეს ჩვენ გვეხება!!!

Guest

#15

2012-02-18 23:15

es martla kovel chventagans schirdeba

Guest

#16

2012-02-24 09:53

ხელისუფლება დანაშულს დანაშაულს უმატებს.მას ერთი მიზანი აქვს: შეინარჩუნოს ძალაუფლება , გააგრძელოს ძარცვა და პსუხიც არ მოეთხოვოს!


Guest

#17

2012-02-24 11:43

ახლა მაინც გამოვიჩინოთ გონიერება და ვიმოქმედოთ აზრიანად...კარგით, გასაგებია ის რომ, ნდობის ფაქტორს ეჭვის ქვეშ ვაყენებთ,ის რომ ექსპერიმენტების არანაირი სურვილი არ გვაქვს, მაგრამ ნუთუ ასე ძნელია შავი და თეთრის გარჩევა? ნუთუ დროული არ არის ჩვენი შვილების მომავალზე ფიქრი,ჩვენი სამშობლოს ხვალინდელ დღეზე ზრუნვა? უფალი სხვა შანს აღარ მოგვცემს, მოგვცა და გვითხრა:""აჰა თქვენ ეს და გაუფრთხილდით,განმეორება აღარ იქნება"-ო! ქართულ ოცნებას ქართული სული და გული უდგას სათავეში და მწამს ყველა ჭეშმარიტი ქართველი ასე ფიქრობს. მადლობა თქვენი ქართველობისთვის,სიყვარულისთვის.

Guest

#18

2012-02-25 00:43

mkhars vucher da momwons rogorc tavad peticia, aseve aqtivoba aasamtavrobo da media organizaciebisa, romlebisc ese aqtiurad da khazgasmit gamokhataven taviant pozicias.

Guest

#19

2012-02-29 23:44

ეს კანონი გასაუქმებელია. ის აღსრულებას არ ექვემდებარება.

Guest

#20

2012-03-03 15:45

es yvelas gvexeba!

Guest

#21

2012-03-16 12:31

საინტერესოა...
Guest N

#22 Re:

2012-04-03 10:13

ra shuashia aq bidzina? an misha? vinc ar unda iyos... sakanonmdeblo garemo unda iyos zogadad jansagi da ar unda iyos morgebuli mxolod ert kacze da ert gundze, da es unda xdebodes nebismieri mmartveli gundis pirobebshi.


Guest

#23

2012-09-08 19:50

we are free people.