გადავარჩინოთ მუცო !


Guest

/ #18

2012-03-28 10:52

გთხოვთ მაქსიმალურად გაავრცელოთ, 1000 ხელმოწერაზე ვაბარებთ ამ პეტიციას... და ყველას აუხსენით, რომ შიგნით ანუ აქ შემოსვლა და გრაფების შევსება აუცილებელია...Facebook