გადავარჩინოთ მუცო !

კობა
Guest

/ #23

2012-03-28 15:08

მხოლოდ ჯიშმომსპარს შეუძლია ასეთი განძის დაკარგვა.
მჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
რკინის მარჯვენმა გამაწრთო, ვერცხლისამ მასევადაო,
ოსტატმა შუფრა ამიწყო მტარვალთა მოსრევადაო,
მამულის მოდარაჯე ვარ, მომხდურთა ზაფრა-მერეხი,
ქარქაშ-აშურმით შემამკეთ, ჯვარიც დამწერეთ, მერე კი
დავლურში გავედევნები ალგეთს დაზრდილსა მგლებსაო,
დავენათები მტრებსაო, დავაკვნეტ ჯაჭვის თვლებსაო.
Facebook