საპენსიო სესხების ჩამოწერა

დააფიქსირეთ თანხმობა საპენსიო სესხის ჩამოწერაზე...

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

ხელმოწერით, ვადასტურებ, რომ ლაშა კევლიშვილი შეძლებს იხილოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მივაწოდე ამ ფორმაზე.


მე თანხმობას ვაცხადებ, რომ დავამუშავო ამ ფორმაზე მითითებული ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

გაიგე მეტი...