“უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ" საკანონმდებლო ინიციატივა

IMG_39533.jpeg

საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა დარგში მომუშავე თანამემამულეები მოგმართავთ საქართველოს მთავრობას, რომ მაშინ როდესაც ჩვენი ევროპული მომავალი, დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება სასწორზეა, გაიწვიოთ "უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ" საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც საქართველოს დემოკრატიის და ჩვენი ევროპული მისწრაფების წინააღმდეგაა მიმართული.

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

ხელმოწერით, ვადასტურებ, რომ ერეკლე წაქაძე შეძლებს იხილოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მივაწოდე ამ ფორმაზე.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...