სიცოცხლის გადარჩენის ალტერნატიული გზა

დაუკავშირდით პეტიციის ავტორს.

მოაწერე ხელი!

2013-03-14 02:38:20

ძალიან გთხოვთ, მხოლოდ "მოწონებით" და "გაზიარებით" ნუ შემოიფარგლებით.

პეტიციის ტექსტის ბოლოს შეავსეთ პირადი მონაცემების ველი (სახელი, გვარი, ქალაქი) და ამგვარად, ხელი მოაწერეთ პეტიციას.

ეს მნიშვნელოვანია.

მხოლოდ ხელის მოწერის შემდეგ გაავრცელეთ პეტიცია
გააზიარეთ პეტიცია

Help this petition to reach more signatures.

How to promote a petition?

  • Share the petition on your Facebook wall and in groups related to the topic of your petition.
  • Contact your friends
    1. Write a message where you explain why you have signed this petition, since people are more likely to sign it if they understand how important the topic is.
    2. Copy and paste the web address of the petition into your message.
    3. Send the message using email, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram and LinkedIn.