სიცოცხლის გადარჩენის ალტერნატიული გზა

დაუკავშირდით პეტიციის ავტორს.

მოაწერე ხელი!

2013-03-14 02:38:20

ძალიან გთხოვთ, მხოლოდ "მოწონებით" და "გაზიარებით" ნუ შემოიფარგლებით.

პეტიციის ტექსტის ბოლოს შეავსეთ პირადი მონაცემების ველი (სახელი, გვარი, ქალაქი) და ამგვარად, ხელი მოაწერეთ პეტიციას.

ეს მნიშვნელოვანია.

მხოლოდ ხელის მოწერის შემდეგ გაავრცელეთ პეტიცია
გააზიარეთ პეტიცია

Help this petition to reach more signatures.
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook