არა "რესურსების მაქსიმალური ათვისების" პოლიტიკას

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...