დავეხმაროთ გარდაცვლილი პოლიციელის, ბექა მარგიშვილის ოჯახს!


Guest

#1

2015-04-05 20:40

Yvelas gtxovt davexmarot!

Guest

#2

2015-04-05 21:16

ბესელია გამოეთრიე იმ შენი ფეშენებელური სახლიდან და შეუშვი შენი ხელით დაობლებული ბავშვები თუ ნამუსი გაქვს და თუ ადამიანი გქვია..

დათო

#3 დავეხმაროთ

2015-04-05 22:15

დავეხმაროთ. ხელი უკვე მოვაწერე


Guest

#4

2015-04-05 22:43

davexmarot megobrebo!qartvelebma xom vicit ertmanetis gverdshi dgoma?!...

Guest

#5

2015-04-05 23:27

გულით ვუცხადებ სამძიმარს ახალგაზრდა ბექას ოჯახს. დავეხმაროთ ყველა ჩვენს მიერ ჩაგდებული თითო მაცვალი ხვალ ჯეჯილად იქცევა

 

 


Guest

#6

2015-04-05 23:33

მაპატიე მკითხველო მაგრამ მე იმის დედა ვატირე ვინც ამ ოჯახის ტრაგედია პოლიტიკური ქულების დასაწერად გამოიყენა, უნამუსო ხარ შე ვირისშვილო

 


Guest

#7

2015-04-06 00:49

Namdvilad aset adamianebs chirdebat daxmareba.

Guest

#8

2015-04-06 00:56

me tavad var gardatsvlili politsielis kvrivi. Albat vints igive gamoiara gvesmis raoden mnishvnelovania Bekas meuhhlis da shvilis daxmareba da gamxneveba. Ghmertma natelshi amkopos kvela samshoblos samsaxurshi daghupulis suli! 


Guest

#9

2015-04-06 02:03

davexmarot gardacvlili policielis ojaxs !

Guest

#10

2015-04-06 02:33

vTvli rom saxelmwifo valdebulicaa daexmaros. is xom samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis Sedegad mokles.


Guest

#11

2015-04-06 03:51

დავეხმაროთ ყველა

Guest

#12

2015-04-06 04:53

because....

Guest

#13

2015-04-06 05:19

იქნებ ბექას ტრაგიკულ შემთხვევაზე მაინც გამოჩნდეს - ვართ თუ არა საზოგადოება და შეგვიძლია თუ არა რაიმე ვაიძულოთ ხელისუფლებას.


Guest

#14

2015-04-06 06:10

მთავრობის მორალური ვალია დაეხმაროს იმ ადამიანის ოჯახს, რომელიც ქვეყანაში წესრიგისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას შეეწირა. მთავრობის ყოველმა წევრმა უნდა გაიღოს ცოტაოდენი თანხა მათი უზარმაზარი ხელფასის "დანამატებიდან", რათა მისი უპტრონოდ დარჩენილი ცოლშვილი ღია ცისქვეშ არ დარჩნენ. სირცხვილი მათ, თუ ისინი ამას არ გააკეთებენ.


Guest

#15

2015-04-06 06:23

atasobit premiebis darigebis magivarad ketili inebon am idioturi mtavrobis wevrebma da daexmaron am sawodav ojaxs.

Guest

#16

2015-04-06 06:30

Moaceret xeli da davexmarot beqas ojaxs

Guest

#17

2015-04-06 06:39

:(  გულით ვიზიარებ...ძალიან მეწყინა და იქნებ ახლა მაინც იგრძნოს თავისი შეცდომა ბესელია


Guest

#18

2015-04-06 06:43

plz help his family

Guest

#19

2015-04-06 07:09

სანამ მომავალი მსხრპლი ამ ბნელი მთავრობის წერების შვილები რ იქნებიან მანამდე ეგენი
არავის დაეხმარებიან

Guest

#20

2015-04-06 07:14

ღმერთმა უშველოთ

Guest

#21

2015-04-06 07:29

I think, it's all I can do to help the family of a very good person-a young man which was killed by a beast.

Guest

#22

2015-04-06 08:10

adamiani, romlic sakutar ojaxs , samsaxureobrivi movaleobis shesrulebis gamo gamoaklda :(( axla misianebi sachiroeben daxmarebas ...  nu viqnebit gulgrilebii, swored am momentebze dgas chveni adamianoba :((((

 


Guest

#23

2015-04-06 09:01

i signed this petition because i think this man is hero, and his family need help.

Guest

#24

2015-04-06 09:44

He is hero

Guest

#25 help

2015-04-06 09:45

ის ჩვენი გმირია