პეტიცია საყდრისის უძველესი ოქროს მაღაროსთვის სტატუსის აღდგენაზე


Guest

/ #23

2013-07-22 19:16

საყდრისის უძველესი ოქროს საბადოები არის არა მარტო ქართველი ხალხის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიული ძეგლი და მისი ხელყოფა უნდა დაისაჯოს კაცობრიობისათვის ზიანის მიყენების მუხლით.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook