2014 - წიგნიერების წელი საქართველოში


Guest

/ #24 წიგნიერება

2013-11-22 14:51

საზოგადოების წინიერების ხარისხი განსაზღვრავს სწორი ქმედებისა და პროცესების შეფასების შესაძლებლობას,ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წიგნიერებას,როგორც ძლიერ იარაღს მყარი სამოქალაქო ღირებულებების ჩამოყალიბებისათვის.