ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!


Guest

/ #9

2012-02-17 20:55

აღნიშნული კანონი არის არაკონსტიტუციური, არასამართლიანი, ტოტალური რეპრესიებისა და საზოგადოების დაპირისპირების საფრთხის შემცველი.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook