ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!


Guest

/ #19

2012-02-29 23:44

ეს კანონი გასაუქმებელია. ის აღსრულებას არ ექვემდებარება.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook