ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!

Guest N

/ #22 Re:

2012-04-03 10:13

ra shuashia aq bidzina? an misha? vinc ar unda iyos... sakanonmdeblo garemo unda iyos zogadad jansagi da ar unda iyos morgebuli mxolod ert kacze da ert gundze, da es unda xdebodes nebismieri mmartveli gundis pirobebshi.
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook