ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების შესაჩერებლად

ალეკო

/ #2 "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

2013-01-31 20:26

თერგის წყლის ძირითადი ნაკადის სადერივაციო მილებში მოქცევა: ჯერ ერთი გაანადგურებს ადგილობრივ იხთიოფაუნას, შეცვლის მდინარის სტრუქტურას და ადგილობრივ კლიმატს, გაანადგურებს რაიონისათვის დამახასიათებელ უნიკალურ ეკოსისტემას, რომლის მსგავსიც რეგიონში არ არსებობს, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ცხოვრების პირობები გაუარესდება და იძულებულნი იქნებიან დროთა განმავლობაში საცხოვრებელი ადგილი გამოიცვალონ. შედეგად მივიღებთ იმას რომ, ქვეყნის ჩრდილო საზღვარი მოშიშვლებული დაგვრჩება, ამით ისარგებლებს ჩვენი ჩრდილო "მოკეთე" და კიდევ ერთხელ გადმოსწევს საზღვარს სამხრეთით. აშენებული ჰესებიც და ტერიტორიაც მათ დარჩებათ. გამოდის რომ გრძელვადიანი პერსპექტივით რუსეთის წისქვილზე ვასხამთ წყალს. მაშინ რაღატომ ვწვალობთ ამ ჰესების აშენებით? პირდაპირ გამოვასახლოთ მოსახლეობა იქედან და ფართოდ გავუღოთ კარი ჩრდილო მეზობლებს.ჩვენი მთავრობის ხელში მეტის იმედი მაინც არ მაქვს.