ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების შესაჩერებლად


Guest

#1

2013-01-31 19:39

:)
ალეკო

#2 "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

2013-01-31 20:26

თერგის წყლის ძირითადი ნაკადის სადერივაციო მილებში მოქცევა: ჯერ ერთი გაანადგურებს ადგილობრივ იხთიოფაუნას, შეცვლის მდინარის სტრუქტურას და ადგილობრივ კლიმატს, გაანადგურებს რაიონისათვის დამახასიათებელ უნიკალურ ეკოსისტემას, რომლის მსგავსიც რეგიონში არ არსებობს, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ცხოვრების პირობები გაუარესდება და იძულებულნი იქნებიან დროთა განმავლობაში საცხოვრებელი ადგილი გამოიცვალონ. შედეგად მივიღებთ იმას რომ, ქვეყნის ჩრდილო საზღვარი მოშიშვლებული დაგვრჩება, ამით ისარგებლებს ჩვენი ჩრდილო "მოკეთე" და კიდევ ერთხელ გადმოსწევს საზღვარს სამხრეთით. აშენებული ჰესებიც და ტერიტორიაც მათ დარჩებათ. გამოდის რომ გრძელვადიანი პერსპექტივით რუსეთის წისქვილზე ვასხამთ წყალს. მაშინ რაღატომ ვწვალობთ ამ ჰესების აშენებით? პირდაპირ გამოვასახლოთ მოსახლეობა იქედან და ფართოდ გავუღოთ კარი ჩრდილო მეზობლებს.ჩვენი მთავრობის ხელში მეტის იმედი მაინც არ მაქვს.

Guest

#3

2013-01-31 20:49

gaavrcelet da shemogviertdit
cotne

#4

2013-01-31 20:49

gaavrcelet

Guest

#5

2013-01-31 20:59

:)

Guest

#6

2013-01-31 21:50

)))))

Guest

#7

2013-01-31 21:50

)

Guest

#8

2013-01-31 23:42

დაიცავით ბუნება
moxeve

#9

2013-01-31 23:48

თურმე ეკოსისტემას და კლიმატს შეცვლის და დაცლის ადგილობრივ მოსახლეობას. ორ სიტყვას გაიგებთ და პროფესორობთ. იცი რა დაგვცლის მოხევეებს არანაირი შემოსავალი და სამუსაო რო არაა. მაშინ სად იყავით ჩვენ დაცლაზე რო ნერვიულობდთ გუდაურს თბილისს რო უერთებდნენ. ეს გესი გადასახადს მაინც მიცემს ხევს და ვიღაცას მაინც დაასაქმებს. საზღვარს კიდე დააფიქსირებს. თუმცა თქვენ უკეთ არ იცით მანდედან კომპიუტერებიდან ველური ბუნების ნიმუშები რო გგონივართ.

Guest

#10

2013-02-01 04:48

შევინარჩუნოთ დედა ბუნება!
არა კორუფციულ გარიგებებს.

Guest

#11

2013-02-01 07:50

ჰესების მშენებლობა ეკოლოგიურ გენოციდს გამოიწვევს. სასწრაფოდ არის შესაჩერებელი. სამარცხვინოა, რომ იმ პერიოდში, როცა მთელი მსოფლიო თვითგანახლებად ბუნებრივ ენერგიათა მოპოვებაზე გადადის, ჩვენს ქვეყანაში ისევ ჰესებზე ფიქრობენ და აშენებენ. მოძველებული აზროვნება და ახლის დანახვის უნარის შეზღუდულობა სწორედ ამას ჰქვია.

Guest

#12

2013-02-01 08:57

..
vano sujashvili
Kazbegi

#13

2013-02-01 09:28

საქართველო გაყიდულია


Guest

#14 Re:tojemoxeve

2013-02-01 09:32

mtavaria madzgari iyo da yazbegis deda ar vatire xo?! ...

This post has been removed by its writer (Show details)

2013-02-01 10:58


OtTa
Guest

#16 Re:

2013-02-01 10:59

#9: moxeve - თურმე ეკოსისტემას და კლიმატს შეცვლის და დაცლის ადგილობრივ მოსახლეობას. ორ სიტყვას გაიგებთ და პროფესორობთ. იცი რა დაგვცლის მოხევეებს არანაირი შემოსავალი და სამუსაო რო არაა. მაშინ სად იყავით ჩვენ დაცლაზე რო ნერვიულობდთ გუდაურს თბილისს რო უერთებდნენ. ეს გესი გადასახადს მაინც მიცემს ხევს და ვიღაცას მაინც დაასაქმებს. საზღვარს კიდე დააფიქსირებს. თუმცა თქვენ უკეთ არ იცით მანდედან კომპიუტერებიდან ველური ბუნების ნიმუშები რო გგონივართ.

ეგაა უბედურება, რომ მატერიალურ ფასეულობებს იქით ვეღავ ვიყურებით და ძალიან მოკლევადიანი აზროვნება რომ გვაქვს! ჰესების მშენებლობას, ტურისტული მარშრუტები არ ჯობია შეიქმნას, შესაბამისი სამსახურები, სამაშველო, სერტიფიცირებული გიდების და ტურების ორგანიზების. გაცილებით ნაკლებ ინვესტიციას გულისხმობს და გაცილებით მეტი ადამიანს დაასაქმებს, რათქმაუნდა სეზონურად, თუმცა ჰესიც სეზონური ფაქტობრივად, რადგან ზამთრის პერიოდში ნაკლებად აქტიურია. ეს ხდის ჰესი, რომელიც იოტის ოდენა ელექტოენერიას გამოიმუშავებს და მეტის პესპექტივა არ არის, შედარებით იმ პესპექტივებთან, რომელიც კარგად ორგანიზებულ ტურიზმში დევს! რატომ არ ფორმდება მემორანდუმი ტურიზმის ინფრასტრუქტურის შშექმნაზე და განვითარებაზე? რაღა ჰესების მშენებლბას და ბუნების განადგურებას შევუდექით პირველ რიგში? აი ეს კითხვები უნდა დაისვას!


Guest

#17 Re: Re:

2013-02-01 12:12

#16: OtTa - Re:

თუ ეგრე შეგტკივა გული ხევზე, მოხევევ, სახელსა და გვარს რატომ მალავ?

 

kakha alibegashvili

#18

2013-02-01 13:44

chemis azrit,didi shecdoma iko xevshi hesebis msheneblobis camockeba da matze nebartvis gacema, magram rac moxda, moxda.. agaraperi eshveleba amas... dgevandeli gadmosaxedidan aqcenti unda gaketdes im proeqtebis shecherebaze romelic dackebuli ar aris da unda moxdes im memorandumis gauqmeba, romelic itvaliscinebs 10 mde hesis msheneblobas kazbegis municipalitetis teritoriaze, amastan ertad unda sheiqmans meqanizmi, romelic shezgudavs saxelmcipos uplebamosilebas, tvitneburad miigos da gaces eset msheneblobeze nebartva ( magalitad: gamocxaddes reperendumi im raionshi sadac proeqtit iqneba gatvaliscinebuli hesebis mshenebloba samomavlod. moxdes xalxis nebis da azris gatvaliscineba)...rac sheexeba, mimdinare msheneblobebis gacherebas. paqtiurad sheudzlebelia. shemdegi paqtoridan gamomdinare: pinansebi aris chadebuli, mshenebloba shua processhia, da bolos: saxelmcipom gasca nebartva am msheneblobebze (martalia dargvevit, magram gasca). mimdinare msheneblobebis monitoringi unda gaketdes da kvelanairad unda shevecadot, rom arsebuli realobidan gamomdinare minimumamde davikvanot am hesebis zemoqmedeba bunebaze. unda xelaxla chatardes ekspertiza da dadgindes is minimaluri zgude romelic sachiroa ixtiopaunis shesanarchuneblad.
მანანა

#19

2013-02-01 15:15

ვფიქრობ, რომ ჰესები არ უნდა აშენდეს და ასეთი ტიპის განცხადება ცოტა დილეტანტურია და საზოგადოების სენტიმენტებისკენ არის უფრო მიმართული. ის რომ ტუისტების რაოდენობა დაიკლებს ესეც არასერიოზულ განაცხადად მიმაჩნია. ჯერ ერთი, ტურისტები ძირითადად სტეფანწმინდაში ჩადიან. მეორეც ყაზბეგის რაიონი მხოლოდ ეგ ადგილი არაა და ცნობისთვის ხალხი სხვაგანაც ცხოვრობს. რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ არანაირი შემოსავალი არც ტურისტებისგან და არც არავისგან. მე მესმის რომ ბუნება უნდა დავიცვათ, მაგრამ მოსახლეობა არ უნდა დავიცვათ? არანაირი ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული ამ რაიონში და ჰესები სულ არ იყო მანდ როცა ტურისტები ჩადიოდნენ და მთამსვლელებიც, მაგრამ მოსახლეობა მაინც გაჭირვებული იყო. სხვათა შორის ტურისტებს სულ არ აინტერესებთ, ყაზბეგის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა. და არც ის აინტერესებთ ყაზბეგელები იცხოვრებენ მანდ თუ სხვა იცხოვრებს. მათთვის სულ ერთია.
მანანა

#20

2013-02-01 15:21

საინტერესოა კიდევ ეს ორგანიზაციები რომელ სტატისტიკას ეყრდნობიან, როცა ტურისტებზე და მათ მიერ ყაზბეგელებისთვის მიცემულ შემოსავალზე საუბრობენ. თუ არსებობს ასეთი ძალიან საინტერესო იქნება კონკრეტული ციფრებით საუბარი. რადგანაც მოხდება ისე, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება შეჩერდება, თერგი ისევ ისე ივლის, მოსახლეობა ისევ მშიერი იქნება, საზოგადოების სენტიმენტებზე მონადირე ორგანიზაციები კი ისევ ახალ ახალი გრანტებით დაფინანსდებიან
დავით

#21

2013-02-01 15:55

რა თქმა უნდა სეზონურად, თორემ სეზოი რომ მორჩება დახოცილა მოსახლეობა ხომ? ტურისტული მარშრუტის შექმნა და ამ მიმართულებით განვითარება ნამდვილად კარგია და გააკეთონ ვისაც ეხება ვინ უშლის. ასეთ კარ წამოწყებას ყველა დაუჭერს მხარს. მაგრამ უკვე გაკეთებული და ჩაფიქრებული რაცაა, იმის მოსპობა თანაც ისე რომ ამაზე დასკვნა არ არსებობდეს, ცოტა არასწორია. რომ აცხადებთ ზიანი მიადგება უნდა დაკონკრეტდეს რა ზიანი, რა მასშტაბის ზიანი და ასე შემდეგ. უნდა მოხდეს ამ ზიანის "დათვლა". ასევე უნდა დავითვალოთ ჰესების აშენებით( ან სხვა მიმართულების განვითარებით) რა სარგებელი ექნება რაიონს და ქვეყანას
დავითი

#22

2013-02-01 15:56

ცნობისთვის ყველა განვითარებული ქვეყანა, რომლებსაც ვბაძავთ ხოლმე სხვანაირად არის მოქცეული თავის დროზე და ახლაც სხვანაირად იქცევა. მაგალითისთვის, ევროპაში საშუალოდ ჰიდრორესურსების 95 პროცენტი ათვისებულია. ალბათ არავინ იტყვის იმას რომ ისინი ბუნების დაცვაზე არ დარდობენ და ამ მიმართულებით გულზე ხელები აქვთ დაკრეფილი? უნდა ავირჩიოთ რა გვინდა, რა გვირჩევნია. უკვე წამოწყებული და გაკეთებული საქმის ჩაშლა და მოსალოდნელ ტურისტულ განვითარებაზე საუბარი, თუ რეალური საფრთხეების დანახვა და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა.
Nino Gujaraidze

#23

2013-02-01 15:56

#19: მანანა -

და რისთვის უნდა აშენდეს ეს ჰესები? რა სარგებელს ელოდებით, ესეც რომ გვითხრათ კარგი იქნებოდა

Nino Gujaraidze

#24 Re:

2013-02-01 15:58

#9: moxeve -

უკაცრავად, თქვენ აქ შემოძახებით დაწერეთ, თუ თქვენც კომპიუტერთან ზიხართ? პეტიციის შინაარსს თუ არ ეთანხმებით, არავინ გაძალებთ ხელის მოწერას. შემოსავლის და სამუშაოს წყარო, რომ არ არის ეს ჰესები კი უნდა მიმხვდარიყავით აქამდე ... და რომც იყოს, ეგებ საფრთხეებზეც დავფიქრებულიყავით.

ხო, საზღვრის დაფიქსირებასთან კიდევ ნამდვილად არანაირი კავშირი არ აქვს, თუ ქვეყნისთვის მნიშვნელობაზე საუბრობთ

 

კახი

#25

2013-02-01 15:58

მე ვიცი ერთი!!! თავის დროზე ყაზბეგთან საზღვარი 3 კილომეტრით იმიტომ გადმოიწია და კაცისვილს არ გაუგია რომ მოსახლეობის გარდა არავინ არ იკო. არაფერი არხდებოდა ყაზბეგის რეგიონში და საზღვარი ისე გადმოგვიწიეს ახლაც არ იცის ბევრმა კიდევ.