არჩევნები დაინიშნოს უქმე დღეს.

ემიგრანტები  არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას შევძლებთ მხლლოდ უქმე დღეს, რადგან დანარჩენ დღებში ვმუშაობთ. მოვთხოვით პრეზიდენტ მარგველაშვილს რლმ მეორე ტურის თარიღი იყოს არა სამუშაო დღე.

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize კობა სუბელიანი to hand over my signature to those who have power on this issue.


ან
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...