პეტიცია "გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების" წიგნის დაბეჭდვის მხარდასაჭერად

მოგესალმებით,

მოგეხსენებათ, საქართველოში გეოინფირმაციული სისტემების ქართულენოვანი ლიტერატურის დეფიციტია, რაც მკვეთრად აფერხებს ინტელექტუალური GIS-ის განვითარებას.

პროფსორი ზურაბ ლაოშვილის მიერ შეიქმნა არაჩვეულებრივი, მრავლისმომცველი და მაღალი დონის წიგნი"გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები", სადაც მოცემულია ის ძირითადი საბაზისო ცოდნა, რომელიც გისის წარმოებისთვის არის აუცილებელი. ნაშრომი განკუთვნილია ამ სფეროს შესწავლით დაინტერესებული პირებისა და მასში მომუშავე სპეციალისტებისთვის.

ახლა საჭიროა მისი დაბეჭდვა განხორციელდეს. ამისათვის გამომცემლობას ჭირდება GIS-ის მომხმარებელთა საორიენტაციო რაოდენობის დაფიქსირება. 

თუ ხართ GIS-ის მომხმარებელი და თვლით, რომ აღნიშნული წიგნი წაადგება თქვენს პროფესიულ საქმიანობას, გთხოვთ, მოაწეროთ ხელი.

 

gis2.jpg

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize ანა ირემაშვილი to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ან

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...