აკეთის თემში გზის საფარის მოწესრიგება

 ალბათ აკეთის ყველა მაცხოვრებელს აწუხებს მოუწესრიგებელი გზის საფარი. ამ პეტიციაზე ხელის მოწერით თქვენ დაადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ სოფელ აკეთში გადაიჭრას ზემოთ აღნიშნული პრობლემა.

 


აკეთის ახალგაზრდული კომიტეტი    დაუკავშირდით პეტიციის ავტორს.

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize აკეთის ახალგაზრდული კომიტეტი to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ან
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...