საქართველოს უნივერსიტეტში ფინალური გამოცდების ჰიბრიდულ რეჟიმში ჩატარება

როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლება მიმდინარეობს ჰიბრიდულრეჟიმში რაც მისასალმებელი და მოსახერხებელია ბევრი სტუდენტისთვის. თუმცა ისიც უნდააღინიშნოს, რომ გარკვეული პრობლემები რომლებსაც სტუდენტები ფინალური გამოცდებისაუდიტორიაში ჩაბარების გამო გადააწყდა, არ გადაჭრილა. გამოცდებამდე კი 2 კვირაადარჩენილი.

გვესმის და მივესალმებით საქართველოს უნივერსიტეტის სწავლის ხარისხს და სტუდენტებისჩართულობის ამაღლების სურვილს. მაგრამ არ შეგვიძლი არ ავღნიშოთ ის ფაქტი, რომსტუდენტების ზოგ ნაწილს აქვს გარკვეული მიზეზები, ზოგი ძველი, ზოგი ახალი, რის გამოცაუდიტორიაში გამოცდების ჩატარება არ არის ოპტიმალური, შედეგიანი და სამართლიანი. გამომდინარე იქედან, რომ უნივერსიტეტს სემესტრის დასაწყისიდანვე ჰქონდა მთავარიაქცენტი სწავლის ჰიბრიდული მოდელით გაგრძელებაზე, ფინალური გამოცდების კიაუდიტორიაში ჩატარებაზე ამ გადაწყვეტილებას არ ველოდით რადგან წინა სემესტრშიფინალური გამოცდები როგორც ყველა უნივერსიტეტს გვქონდა ონლაინ. დაზუსტებით არველოდით ამ გადაწყვეტილებას რომ ფინალურები აუდიტორიაში ჩატარდებოდა. შესაბამისად, ვერ მოვახერხებთ ზოგიერთი პრობლემის თავიდან აცილება სემესტრის დასაწყისშივე. მათშორის დაემატა ახალი პრობლემები, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ საჭიროცოდნა, თავდაჯერებულობა და ემოციური სიმტკიცე, ორწლიანი პაუზის შემდეგ აუდიტორიაშიპირდაპირ გამოცდებისთვის დასაბრულებლად:

  • სტუდენტთა უმრავლესობა იმყოფება სხვადასხვა რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომსწავლა გაგრძელდება ჰიბრიდული ფორმატით, აუდიტორიაში გამოცდების ჩატარებისშემთხვევაში ამ სტუდენტებს შეექმნებათ საცხოვრებელი ფართის აკომოდაციისპრობლემა, რომელიც გამოწვეულია ბაზარზე პირობებიდან და ფასებიდან, მსოფლიოშიმიმდინარე სიტუაციიდან გამომდინარე. თუ აქამდე 2 თვე იყო პრობლემა, ახლა 2 კვირაუფრო მეტ პრობლემას წარმოადგენს, დარეგულირებულიც რომ იყოს ეკონომიკა. ყველასარ აქვს თბილისში სხვადასხვა დარჩენის საშუალება, 5-ჯერ ჩამოსვლა კი არარეალურმატერიალურ ხარჯებსა და სასწავლო დროის დაკარგვას უკავშორდება.
  • სტუდენტების დიდმა ნაწილმა დაიწყო მუშაობა. მათ შორის არიან სტუდენტებირომლებსაც უწევთ მუშაობა საკუთარი სწავლის ფულის გადასახდელად, ან ოჯახისდასახმარებლად. არეული ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე სტუდენტებს არ აქვთიმის ფუფუნება რომ მიატოვონ მუშაობა.

ზემოთ ხსენებული ორი სერიოზული მიზეზის გამო შეუძლებელია სტუდენტება თქვან უარიჰობრიდულ სწავლებაზე და დაბრუნდნენ აუდიტორიაში.  მიმდინარე ორი კვირის მანძილზე კიამ ფორმატმაახალი პრობლემები გამოკვეთა :

  • ტექნიკური ხარვეზები- ლექტორებს ხშირად უწყდებათ ხმა, ვერ ახერხებენ ეკრანისგაზიარებას, ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში ზარალდება ონლაინ მყოფისტუდენტი.
  • ზოგიერთი ლექტორი ვერ ანაწილებს ყურადღებას სათამადოდ , არ ზრუნავს იმაზე რომონლაინ მყოფი სტუდენტისთვის იყოს ყველაფერი გასაგები.
  • ზოგიერთ საგანში არ გვაქვს სააუალება ხელახლა ვნახოთ ხარისხიანი ჩანაწერი - რაცმნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ სემესტრში.

ისედაც რთული პერიოდი გველის სექტემბრიდან. ორწლიანი იზოლაციის შემდეგუნივერსიტეტში დაბრუნება და ოფლაინ ფორმატზე გადასვლა თვისთავად არისდაკავშირებული დიდ ძალისხმევასთან. მხოლოდ საგამოცდოდ დაბრუნება, ასეთ სიტუაციაში, იქნება არასამართლიანი, რადგან:

  • ზემოთ აღნიშნული პრობლემებიდან გამომდინარე, ონლაინ დამსწრე სტუდენტები ვერმიიღებენ საკმარის ცოდნას. გაცემული ცოდა ოფლაინ და ონლაინ სტუდენტებზე იქნებაარათანაბარი, გამოცდა კი შეიძლება იყოს ოფლაინ სტუდენტებზე მორგებული.
  • სტუდენტებს ზუსტად არ ეცოდინებათ რას უნდა მოელოდნენ გამოცდებზე, რადგანხარისხიანად ან საერთოდ ვერ იგებენ ლექტორის ახანილს.
  • აუდიტორიაში გამოცდების ჩაბარებას მიჩვეული მრავალი სტუდენტისთვის არისგამოცდები სტრესული. ორი წლის იზოლაციაში მყოფი სტუდენტისთვის კი ეს შეიძლებაისეთ სტრესთან იყოს დაკავშირებული, რომ ვერც კი დაწერონ გამოცდა. მითუმეტეს თუმანამდე ვიღაცას 6 საათი მოუწევს ჩამოსვლა სხვა ქალაქიდან.

სემესტრის დასაწყისში გვქონდა ინფორმაცია რომ მიმდინარე სემესტრი დამთავრდებოდაჰიბრიდულად, შესაბამისად ფინალურებიც გვეგონა რომ მსგავსად ჩატარდებოდა. არავინ იყომზად მსგავს პრობლემასთან შესაჭოდებლად. მიმდინარე სიტუაციამ კი გამოკვეთაუმნიშვნელოვანესი ფაქტი - ოფლაინ გამოცდების ჩატარება ვერ აამაღლებს ცოდნის დონესმხოლოდ უარესად დასტრესავს სტუდენტებს, და დაუკარგავს მოტივაციას მომავალში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ სტუდენტების სერიოზული მიზეზები და პრობლემები ამ საკითხთანდაკავშირებით

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize მარიამ ნიჟარაძე to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ან

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...