ტროტუარები შშმ პირებისთვის და ბავშვებისთვის.

თბილისის ქუჩებში ეტლით გადაადგილება ფაქტობროვად შეუძლებელია, შეუძლებელია ყაზბეგის გამზირზე ბავშვი გაასეირნო ისე, რომ გზაზე გადასვლა არ მოგიწიოს, რაც უსაფრთხობის ნორმებში არ ჯდება.

შეუძლებელია გადაადგილება შშმ პირებისთვის, გზის ზოგიერთ ნაწილზე საერთოდ არ არის ტროტუარი, ან თუ არის აყენებენ მანქანებს, რაც ასევე ხელს უშლის ეტლით გადაადგილებას.

 

მოვითხოვთ, რომ სახელმიწფომ მიიღოს ზომები ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგან გარეთ გადაადგილება უსაფრთხოდ, ფაქტობრივად შეუძლებელია. 

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize მარი დავითაძე to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...