ვებრძოლოთ უსამართლობას ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე!

ჩვენ მოვითხოვთ ქულათა მინიმალური ზღვრის დაწევას ან მათ დაწესებას სკალირებულ ქულებზე !

დავეხმაროთ იმ აბიტურიენტებს ვისაც არ გაუმართლა და უნარების გამოცდაზე შეხვდა რთული ვარიანტი

  • აღნიშნული პეტიციით ვაპროტესტებთ 2013 წელს ჩატარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების - ზოგადი უნარების საგანში დაწესებულ მინიმალურ ქულას და არათანაბარ პირობებს
  • მოვითხოვთ მინიმალური ქულის დაწევას 21-დან 19-მდე ან
  • მინიმალური ქულის დაწესებას არა ნედლ ქულაზე არამედ სკალარული ქულის მიხედვით

აღნიშნული მოთხოვნებით ყველა აბიტურიენტი იქნება თანაბარ პირობებში და ზოგიერთი ვარიანტის განსხვავებული სირთულის მიუხედავად  აბიტურიენტებს შეეძლებათ ჩააბარონ სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში.

თუ ეთანხმებით ამ უსამართლობას გთხოვთ ელექტრონულად მოაწეროთ ხელი პეტიციას თქვენი მონაცემების შევსებით

 აბიტურიენტთა უფლებების დაცვის ცენტრი    დაუკავშირდით პეტიციის ავტორს.