არა საქართველოს ანექსიას და დესუვერენიზაციას


Guest

#1

2014-04-04 19:58

Freedom to Georgia!

Guest

#2

2014-04-04 20:24

არა საქართველოს ანექსიას და დესუვერენიზაციას

Guest

#3

2014-04-04 20:27

No acting-no results

Guest

#4

2014-04-04 20:30

ვიდრე ცოცხლები ვართ, საქართველო იარსებებს.

Guest

#5

2014-04-04 22:26

1000%

Guest

#6

2014-04-04 22:27

Tavisufleba rcheulta xvedria!

Guest

#7

2014-04-04 23:28

STOP RUSSIA................

Guest

#8

2014-04-04 23:47

ეს აუცილებელია! გთხოვთ, გაავრცელოთ და გამოხატოთ თქვენი პოზიცია ხელმოწერით.

Guest

#9

2014-04-05 07:05

saqartvelos dasavluri veqtori aris sheuqcevadi.

Guest

#10

2014-04-05 11:10

No!

Guest

#11

2014-04-05 11:10

No!...
Maka Mako

#12

2014-04-05 11:10

No!...

Guest

#13

2014-04-05 11:18

Absoluturad vetanxmebi am motxovnebs....

Guest

#14

2014-04-05 18:55

................

Guest

#15

2014-04-05 19:18

Say no to okkupant . Our country will always be free

Guest

#16

2014-04-05 19:43

არა საქართველოს ანექსიას და დესუვერენიზაციას

Guest

#17

2014-04-05 19:56

ara okupacias!

Guest

#18

2014-04-05 22:55

სიფხიზლე და სიფრთხილე გვმართებს შინ და გარეთაც!

This post has been removed by its writer (Show details)

2014-04-05 22:58